Hiển thị một kết quả duy nhất

Cần tự động, cần lắc tay, cần lắc tự động Elora và EloFort. Made in Germany. Hàng chất lượng Châu Âu, sản xuất tại Đức, bảo hành 12 tháng, giao hàng toàn quốc. Đầu vuông 1/2 inch và 1/4 inch. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3122, Form D/ ISO 3315.

Cần tự động có bao nhiêu loại?

Cơ bản chúng khác nhau ở cái đầu vuông. Gồm có 1/4 inch, 3/8″, 1/2 inch, 3/4 inch và 1 inch. Ngoài ra, còn khác nhau về kích thước, kiểu đầu cần hoặc kiểu chuôi. Nhưng tất cả cần lắc tay đều có một công dụng chung đó là dùng để siết ốc, siết bulong.

Model Đầu vuông Chiều dài Trọng lượng Giá VNĐ Hình ảnh
1450-1D 1/4 inch 145mm 104g 1,650,000 đ Cần tự động 1/4 inch 1450-1D Elora Germany.
1450-E1D Repair Kit 20g 781,000 đ
1450-1UN 1/4 inch 145mm 121g 1,375,000 đ Cần lắc tay 1/4 inch 1450-1UN Elora Germany.
1450-E1UN Repair Kit 35g 715,000 đ
1450-2ZI 1/4 inch 140mm 89g 880,000 đ Cần tự động 1/4 inch 1450-2ZI Elora Germany.
1450-E2ZI Repair Kit 20g 440,000 đ
1450-2V 21mm 8g 187,000 đ
870-1D 3/8 inch 200mm 240g 2,024,000 đ Cần tự động 3/8 inch 870-1D Elora Germany.
870-E1D Repair Kit 60g 1,045,000 đ
870-1UN 3/8 inch 195mm 221g 1,705,000 đ Cần lắc tay 3/8 inch 870-1UN Elora Germany.
870-E1UN Repair Kit 50g 924,000 đ
870-1ZI 3/8 inch 200mm 239g 1,155,000 đ Cần lắc tay 3/8 inch 870-1ZI Elora Germany.
870-1V 25mm 35g 220,000 đ
870-E1ZI Repair Kit 70g 594,000 đ
770-L1D 1/2 inch 270mm 530g 2,508,000 đ Cần tự động 1/2 inch 770-L1D Elora Germany.
770-LE1D Repair Kit 120g 1,056,000 đ
770-L1F 1/2 inch 270mm 525g 2,629,000 đ Cần lắc tay 1/2 inch 770-L1F Elora Germany.
770-LE1F Repair Kit 120g 1,133,000 đ
770-L1K 1/2 inch 270mm 532g 2,574,000 đ Cần lắc tự động 1/2 inch 770-L1K Elora Germany.
770-LE1K Repair Kit 120g 1,111,000 đ
770-L1UN 1/2 inch 260mm 508g 2,013,000 đ Cần lắc tay tự động 1/2 inch 770-L1UN Elora Germany.
770-LE1UN Repair Kit 115g 957,000 đ
770-L115U 1/2 inch 375mm 656g 3,003,000 đ Cần tự động lắc tay 1/2 inch 770-L115U Elora Germany.
770-LE1D Repair Kit 120g 1,056,000 đ
770-L115F 1/2 inch 375mm 662g 3,157,000 đ Cần tự động 1/2 inch 770-L115F Elora Germany.
770-LE1F Repair Kit 120g 1,133,000 đ
770-L1G 1/2 inch 305mm 709g 2,783,000 đ Cần lắc tay 1/2 inch 770-L1G Elora Germany.
770-LE1D Repair Kit 120g 1,056,000 đ
770-L1GF 1/2 inch 305mm 708g 2,915,000 đ Cần lắc tay 1/2 inch 770-L1GF Elora Germany.
770-LE1F Repari Kit 120g 1,133,000 đ
770-L115G 1/2 inch 430mm 879g 3,388,000 đ Cần lắc tự động 1/2 inch 770-L115G Elora Germany.
770-LE1D Repair Kit 135g 1,056,000 đ
770-L115GF 1/2 inch 430mm 879g 3,542,000 đ Cần lắc tự động 1/2 inch 770-L115GF Elora Germany.
770-LE1F Repair Kit 120g 1,133,000 đ
770-L1ZI 1/2 inch 250mm 525g 1,254,000 đ Cần tự động lắc tay 1/2 inch 770-L1ZI Elora Germany.
770-L1V 35mm 44g 242,000 đ
770-LE1ZI Repair Kit 125g 605,000 đ
770-S1K 3/4 inch 160mm 1365g 4,488,000 đ Đầu cần tự động 3/4 inch 770-S1K Elora Germany.
770-S7 Tay đòn 500mm 1335g 1,265,000 đ Tay đòn dài 500mm của cần tự động 770-S7 Elora Germany.
770-S1U 3/4 inch 500mm 1950g 5,423,000 đ Cần siết tự động 3/4 inch dài 500mm 770-S1U Elora Germany.
770-S16 Repair Kit 530g 1,705,000 đ
770-S1ZI 3/4 inch 500mm 1383g 3,267,000 đ Cần lắc tay 3/4 inch 770-S1ZI Elora Germany.
770-S1V 42mm 135g 341,000 đ
770-S17 Repair Kit 340g 1,441,000 đ
780-1 1 inch 660mm 3980g 8,393,000 đ Cần lắc tự động 1 inch 780-1 Elora Germany.
780-E1 Repair Kit 560g 3,443,000 đ

Giá :Liên hệ( đã bao gồm VAT 10% )
Giá :Liên hệ( đã bao gồm VAT 10% )
Giá :Liên hệ( đã bao gồm VAT 10% )
Giá :Liên hệ( đã bao gồm VAT 10% )
Giá :Liên hệ( đã bao gồm VAT 10% )
Giá :Liên hệ( đã bao gồm VAT 10% )
Giá :Liên hệ( đã bao gồm VAT 10% )
Giá :Liên hệ( đã bao gồm VAT 10% )
Giá :Liên hệ( đã bao gồm VAT 10% )
Giá :Liên hệ( đã bao gồm VAT 10% )
Giá :Liên hệ( đã bao gồm VAT 10% )
Giá :Liên hệ( đã bao gồm VAT 10% )
Giá :Liên hệ( đã bao gồm VAT 10% )
096 9276 080