CÁC TIÊU CHUẨN BẢO HÀNH CỦA CÔNG TY LUKAS

Tất cả sản phẩm được cung cấp bởi Công Ty Lukas đều được bảo hành theo tiêu chuẩn chung của nhà sản xuất. Có nghĩa là nhà sản xuất bảo hành theo chính sách nào, chúng tôi tuân thủ theo đúng qui tắc bảo hành đó. Thời gian bảo hành tính từ ngày giao hàng. Bảo hành cho những lỗi thuộc về nhà sản xuất. Không bảo hành cho những lỗi do người sử dụng sai qui cách, sai so với khuyến cáo của nhà sản xuất. Thiên tai, hỏa hoạn, địch họa và các trường hợp nằm ngoài kiểm soát của đôi bên. Tất cả sản phẩm sẽ được bảo hành tại địa chỉ văn phòng Công Ty TNHH Thiết Bị Lukas. Phải xuất trình phiếu bảo hành khi yêu cầu bảo hành. Giấy bảo hành hợp lệ phải có dấu mộc và ký xác nhận đại diện của công ty Lukas. Không bảo hành cho thiết bị, dụng cụ đã quá thời gian bảo hành.

THỜI GIAN BẢO HÀNH TÙY THEO TỪNG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

  1. Máy gia nhiệt vòng bi: 18 đến 36 tháng. Điều khoản bảo hành 36 tháng theo chính sách của nhà sản xuất, không bảo hành 36 tháng cho các cấu kiện điện tử, găng tay cách nhiệt và các vật tư hao mòn.
  2. Thiết bị đo độ dày lớp phủ: 12-18 tháng.
  3. Máy cân chỉnh mặt bích bằng thủy lực: 12 tháng.
  4. Dụng cụ đồ nghề: 12 tháng.
  5. Vật tư tiêu hao: Không bảo hành.
  6. Các phụ kiện thay thế: 06 tháng.
  7. Dụng cụ thủy lực: 36 tháng cho các thành phần chính, phần còn lại bảo hành 12 tháng.